Szukany wiersz:
Poeta:
 • Adam Mickiewicz
  Ekskuza

  Nuciłem o miłostkach w rówienników tłumie;
  Jedni mię pochwalili, a drudzy szeptali:
  "Ten wieszcz kocha się tylko, męczy się i żali,
  Nic innego nie czuje lub śpiewać nie umie."

  "W dojrzalsze wchodząc, lata przy starszym rozumie,
  Czemu serce płomykiem tak dziecinnym pali?
  Czyliż mu na to wieszczy głos bogowie dali,
  Aby o sobie tylko w każdej nucił dumie?"

  Wielkomyślna przestroga! — wnet z górnymi duchy
  Alcejski chwytam bardon, i strojem Ursyna
  Ledwiem zaczął przegrywać, aż cała drużyna

  Rozpierzchła się unosząc zadziwione słuchy;
  Zrywam struny i w Letę ciskam bardon głuchy.
  Taki wieszcz jaki słuchacz.
   
 • Johann Wolfgang Goethe
  Elegie rzymskie

  III

  Moja najmilsza, nie żałuj, żeś mi tak prędko uległa!
  Wierzaj, nie kala cię myśl we mnie zuchwała ni zła.
  Różnie działają pociski Amora: z nich jedne li drasną
  I zdradziecki ich jad przez lata chorobą jest serc.
  Lecz upierzone potężnie, z ostrzem na świeżo zaciętym,
  Inne wnikają w sam rdzeń, w lot rozpalają nam krew.
  W czasach herosów, gdy bogi, jak i boginie, kochali,
  Żądza w spojrzenia szła ślad, rozkosz za żądzą tuż w trop.
  Myślisz, że długo bogini nad swą dumała miłością,
  Kiedy Idajski jej Gah poznać Anchuza dał czar?
  Gdyby Luna zwlekała z ucałowaniem pięknego
  Śpiocha, Aurory by w lot zazdrość zbudziła go z snu.
  Hero ujrzała Leandra w rozgłośne święto i rączo
  Kochający w noc fal rzucił się, trawion przez żar.
  Rea Sylwia, książęca dziewica, kroczyła do Tybru,
  Wody zaczerpnąć chcąc zeń, wtedy pochwycił ją bóg.
  Takim sobie sposobem Mars spłodził synów. — Bliźnięta
  Karmi wilczyca i Rzym świata monarchą się zwie.
  Przełożył
  Leopold Staff
   
 • Johann Wolfgang Goethe
  Elegie rzymskie V

  V

  Teraz radośnie się czuję na ziemi klasycznej natchniony,
  Głośniej, czarowniej mi brzmi z dawnym współczesny mój świat.
  Słucham tu danej mi rady, pisarzy świata starego
  Skrzętnie przerzuca ma dłoń, nowy wciąż czerpię z nich czar.
  Ale całymi nocami inaczej zatrudnia mnie Amor;
  Choć więc uczony na pół, szczęsny podwójnie jam jest.
  Czyż się zresztą nie uczę, gdy badam łona miłego
  Piękne kształty i w dół dłoń swą przesuwam wzdłuż biódr?
  Wtedy dopiero rozumiem marmury; myśl porównywa,
  Widzi czujący mój wzrok, czuje widząca ma dłoń.
  Chociaż najmilsza niejedną godzinę dnia mi zrabuje,
  Za to gadziny swe w noc daje, by spłacić mi dług.
  Wszak nie całuje się ciągle, gwarzy się również rozsądnie:
  Gdy opadnie ją sen, leżę i myśli mam tłum.
  Często już także w objęciach najmilszej tworzyłem poezje
  I heksametru jam rytm, znacząc palcami ich takt,
  Na jej plecach wyliczał cichutko. W śnie słodkim oddycha,
  A gorących jej tchnień ogień przepala mi pierś.
  Amor lampę objaśnia tymczasem i myśli o czasach,
  Gdy triumwirom swym on równą usługę tę niósł.
  Przełożył
  Leopold Staff
   
 • Krzysztof Kamil Baczyński
  Erotyk

  W potoku włosów twoich, w rzece ust,
  kniei jak wieczór — ciemnej
  wołanie nadaremne,
  daremny plusk.

  Jeszcze w mroku owinę, tak jeszcze różą nocy
  i minie świat gałązką, strzępem albo gestem,
  potem niemo się stoczy,
  smugą przejdzie przez oczy
  i powiem: nie będąc -jestem.

  Jeszcze tak w ciebie płynąc, niosąc cię tak odbitą
  w źrenicach lub u powiek zawisłą jak łzę,
  usłyszę w tobie morze delfinem srebrnie ryte,
  w muszli twojego ciała szumiące snem;

  Albo w gaju, gdzie jesteś
  brzozą, białym powietrzem
  i mlekiem dnia,
  barbarzyńcą ogromnym,
  tysiąc wieków dźwigając
  trysnę szumem bugaju
  w gałęziach twoich — ptak.

  Dedykacja:

  Jeden dzień — a na tęsknotę — wiek.
  jeden gest — a już orkanów pochód,
  jeden krok — a otoś tylko jest
  w każdy czas — duch czekający w prochu.
   
 • Julian Tuwim
  Erotyk

  Już się o grzechy noce proszą,
  Już z wiosny znów jak z bólu krzyczę,
  Nieubłaganą mnie rozkoszą
  Zakuj w ramiona ratownicze!

  A jeśli zacznę się na nowo
  Wyrywać zbuntowanym ciałem,
  Powiedz mi wreszcie pierwsze słowo,
  Którego nigdy nie słyszałem.

  Bo znów pogański samum wieje
  W pędach, zawrotach, burzach, blaskach!
  Pamiętaj: kiedy znów zdziczeję,
  Odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj!
   
...