Szukany wiersz:
Poeta:
 • Maria Konopnicka
  I mówię: odejdź! I wracam się cicha

  I mówię: odejdź! — i wracam się cicha,
  By spojrzeć jeszcze na stóp twoich ślady,
  I słucham wiatru, co w dali gdzieś wzdycha,
  I na kwiat patrzę więdnący i blady,
  Na jeden z kwiatów tych, co mają duszę —
  I nie wiem, co mi jest — i płakać muszę.

  I mówię: zostań! — i sama odchodzę.
  I drżąca idę w ciemności przed siebie.
  I czuję ciernie kolące w tej drodze,
  I słyszę dzwony na serca pogrzebie,
  I widzę czarne snów ludzkich mogiły —
  I nie wiem, co mi — i iść nie mam siły.

  Dwie różne drogi — a jedna tęsknota,
  Dwie różne drogi — a jedno cierpienie.
  Na jednej zorza zagasa mi złota,
  Na drugą schodzi noc i smutków cienie...
  I późna chwila jest — i rosa pada,
  I nie wiem, gdzie mi iść — i stoję blada...
   
 • Jarosław Iwaszkiewicz
  I znowu czerwiec. I wiatr, i ty

  I znowu czerwiec. I wiatr, i ty,
  I znowu szczęście, i bzy, i łzy,
  I znowu, jakby sen śniony za młodu.

  Gałązka dawno umarłego drzewa
  I obłok płynie, i ptak śpiewa,
  I słońce taje w nieba róż,
  I drzwi otwarte: wejdź, wejdź już!

  I stajesz w progu! Masz skrytą twarz,
  Cienka ręka oczy zasłania,
  Jeśli coś nie jest twoim — wszystko masz
  W tym wierszu spóźnionego spotkania.
   
 • Maria Konopnicka
  Idź, idź w pokoju!

  Idź, idź w pokoju!...
  Nie przeznaczonem było nam na ziemi
  Chodzić tu razem ścieżkami cichemi,
  I wspólną gwiazdę nad czołem mieć złotą,
  I pić usta płonące tęsknotą,
  Z jednego zdroju...

  Na piersi twoje
  Spadłam, jak gołąb wichrami zagnany
  W kraj cichy, światłem miesięcznym oblany,
  A pióra moje przejrzyste się stały,
  Tak byłeś czysty i tak byłeś biały,
  Taką-ś miał zbroję...

  Lecz dziś — nie mogę
  Spać na twych piersiach... Dziś róża w mej dłoni
  Od twego tchnienia — choć biała — się płoni,
  I jakieś dziwne latają mi mary
  U tej z błękitów nad nami kotary,
  Dziś czuję trwogę...

  Coś woła, budzi...
  Więc lekkie skrzydła unoszę spłoszona
  Z twojego serca drżącego i z łona,
  I słyszę burzę, co w tobie się wichrzy,
  I już nie jesteś najbielszy, najcichszy
  Ze wszystkich ludzi...
   
 • Zygmunt Krasiński
  Im dalej idę po drodze

  Im dalej idę po drodze żywota,
  Tym twój ideał się bardziej nade mną
  Rozszerza — rośnie — gdyby tęcza złota,
  Rzucona w ukos przez świata noc ciemną!

  Nie w dniach mych przyszłych — lecz w dniach mej przeszłości
  Żyje, com widział boskiego na ziemi!
  A dni, co przyjdą, przyjdą na wzór gości
  Smutnych i czarnych — o biada mi z niemi!

  Jedną cię tylko prawdziwym aniołem
  Znałem na świecie — reszta wszystko — ludzie!
  Przed tobą tylko rozjaśnię się czołem,
  A przed innymi zwiędnie czoło w nudzie!

  W nudzie — w cierpieniu — w tej ducha chorobie,
  Co serca chwyta, które piękność znały,
  I toczy — póki nie ucichną w grobie,
  Lub nie stwardnieją na wzór twardej skały!

  A jeśli jeszcze się z tego kamienia
  Kwiat jaki smętny wyczołga pod słońcem,
  To nie kwiat szczęścia — lecz kwiat przypomnienia,
  Co kwitnie ludziom przed życia ich końcem

  I drogę grobu wytyka liściami —
  Prowadzi z wolą do ostatniej schrony,
  Aż się nareszcie zwinie nad trumnami
  W suche na wieki i śniade korony!

  Taki mnie wieniec — ostatni mój — czeka!
  Idę po niego — łatwy do zerwania —
  Jeszcze nie minął żadnego człowieka —
  Sam się nasuwa — ku czołu się skłania —

  I lubi czoła, schylone do trumny,
  Na których zwiędło natchnienie i szczęście!
  Lubi, by niegdyś odważny i dumny,
  W wieczne z miernością związał się zamęście.

  Tak w życiu każdym śmierć się rozpoczyna —
  Dni kilka jeszcze, a wznak się obalę —
  Żyłem, gdy biła piękności godzina —
  Zginę, gdy zaczną płynąć głupstwa fale!
   
 • Heinrich Heine
  Intermezzo liryczne 27

  Byłaś mi wierną najdłużej,
  Protekcję miałem przez ciebie,
  Tyś mi pociechę zsyłała
  W każdej naglącej potrzebie.

  Tyś mnie karmiła, poiła,
  Dawałaś mi zapomogę,
  Dałaś mi nawet bieliznę
  I w końcu — paszport na drogę.

  O! Niech cię za to Bóg chroni
  Od skwaru, wichrów szalonych,
  I niechże ci nie pamięta
  Dobrodziejstw mi wyświadczonych!
  Przełożył
  Aleksander Kraushar
   
 • Julian Tuwim
  Intymny wiersz

  Warto, warto żyć,
  Wtedy pachniałaś bzami,
  Dziś znowu kupiłem flakonik,
  Roztarłem kroplę na dłoni
  I przeszłość wieje nad nami
  Bzami.
  Warto, warto żyć.
  Mgławo jest za oknami,
  Zaraz listonosz zadzwoni,
  Ustami przypadam do dłoni,
  Całuje cień twojej woni...
  Przyjdziesz — będziemy sami,
  Jedyni i zakochani,
  Chłonąc z czułością perfumy
  W miłym uśmiechy intymnej zadumy:
  "To my? Ja — i ty?"
  Wiesz? Wzdycham... I przez łzy
  Powtarzam: warto, warto żyć...
   
...